Home / Thema's / Klimaatadaptatie / Veilig wonen in een delta – hoogwaterbescherming

Veilig wonen in een delta – hoogwaterbescherming

Hoogwaterbescherming is een van de belangrijkste maatschappelijke opgave van Nederland. Leven in een delta betekent dat we ons moeten beschermen tegen de zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren.

Duurzame klimaatadaptieve oplossingen in waterveiligheid vinden we in de combinatie van rivierkundige en waterbouwkundige oplossingen. Ons handelsmerk is een integrale en landschappelijk samenhangende visie waarin we zoveel mogelijk de kracht van het gehele systeem van rivier tot en met achterland benutten.

Al jaren dragen onze experts op gebied van waterveiligheid bij aan planvorming in rivierkundige inrichting. In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP adviseren we waterschappen in het realiseren van robuuste klimaatbestendige oplossingen voor de waterkeringen. Daarnaast werken we ook aan beleidsmatige en projectoverstijgende studies.

Gerelateerd nieuws