Home / Unieke sluizenprojecten in Nederland

Unieke sluizenprojecten in Nederland

Nederland ligt voor een groot deel onder het zeeniveau. Hierdoor zijn we al jaren voorloper op het gebied van waterbouw. Door vele dijken en delta systemen houden we ons land veilig en droog. Een onderdeel hiervan zijn grotere en minder grote sluiscomplexen. Door de stijgende zeespiegel moeten we blijven groeien op het gebied van waterveiligheid. Zes projecten zijn door Rijkswaterstaat binnen het gezamenlijke Programma Sluizen op de markt gebracht. LievenseCSO werkt als advies- en ingenieursbureau mee aan vier van deze projecten.

Vakblad Cement weidde een compleet nummer aan dit sluizenprogramma omdat het een bijzonder initiatief is van Rijkswaterstaat, waarin kennis delen en samenwerking voorop staan. Door informatie met verschillende projectmanagers te delen, word er in de projecten steeds beter en duidelijker samengewerkt. Zo hebben de contractmanagers bijvoorbeeld gewerkt aan contracten die duidelijker en scherper zijn geformuleerd, waardoor de markt de contracten steeds beter is gaan begrijpen.

De ontwikkeling van de contracten is een goed voorbeeld van de voordelen die het programma voor de markt heeft. Hiernaast zijn ook de marktlunches, waarvoor in het beginstadium geïnteresseerde marktpartijen werden uitgenodigd. Rijkswaterstaat wil graag kennis en ervaring delen met de markt.

Elk project heeft zijn eigen uitdagingen. De zeesluis bij IJmuiden is bijvoorbeeld de grootste ter wereld die gebouwd moet worden op een relatief zeer kleine locatie. Niet alleen de civiele kant is lastig, ook aan de technische installaties zijn complexe opgaven. Echter zijn er aan deze kant veel technische ontwikkelingen. Rijkswaterstaat denkt aan het realiseren van goed uitontwikkelde bouwstenen die in verschillende projecten kunnen worden gebruikt. Bij tunnels en beweegbare bruggen zijn daarmee al belangrijke stappen gezet. De volgende stap is om deze systematiek ook te ontwikkelen voor sluizen.

Er is in de ontwikkeling van dit sluizenprogramma een bijzondere werkcultuur ontstaan. Mensen zijn heel open en durven hun fouten toe te geven. Het sluizenprogramma is erg belangrijk voor de mensen die er aan meewerken. Mede dankzij het sluizenprogramma is het voor de waterbouwwereld een bijzonder decennium. Er worden fantastische projecten gerealiseerd, waar we ook voor de toekomst veel uit kunnen leren. Daar mogen we best bij stilstaan.

Zoals genoemd is LievenseCSO bij een groot aantal sluizenproject betrokken als adviseur en ingenieur, met uiteenlopende diensten. Hieronder een overzicht van die projecten.

Keersluis bij Limmel

De keerschutsluis bij Limmel maakt deel uit van de Maasroute. Deze vaarroute tussen Weurt en Maastricht moet veiliger worden voor de grotere scheepvaart. Omdat grotere binnenvaartschepen (klasse Vb-schepen) niet door de circa tachtig jaar oude sluis passen, vervangt Rijkswaterstaat de oude sluis door een nieuwe en bredere keersluis. Er komt één brede doorvaart in plaats van de huidige twee gescheiden vaarstroken. Keersluis Limmel is aangenomen door Keersluis Limmel Company die bestaat uit Besix Group, Agidens InfraAutomation en Rebel Group. Het project is gereed in 2018.

Beatrixsluis

Nederlands grootste monumentale binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis, wordt na 77 jaar uitgebreid. Vanwege de toename van grote schepen die de sluis passeren, wordt een derde kolk aangelegd en wordt het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbreed. De Beatrixsluis is aangenomen door het consortium Sas van Vreeswijk, bestaande uit Besix Group, RebelValley, TDP, Heijmans en Jan de Nul. Het project is gereed in 2019.

Nieuwe Sluis Terneuzen

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen, vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De Nieuwe Sluis wordt net zo groot als de sluizen in het Panamakanaal, namelijk 427 m lang, 55 m breed en 16,44 m diep. De sluis wordt gerealiseerd binnen het bestaande sluiscomplex in Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen is aangenomen door combinatie Sassevaart, bestaande uit BAM (BAM Infra en BAM Contractors), DEME en Algemene Aannemingen Van Laere. Het project is gereed in 2022.

Sluis Eefde

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid van de Twentekanalen waarvan de hoofdtak loopt vanaf Eefde in oostelijke richting naar Enschede. Onderdeel daarvan is de uitbreiding van de sluis bij Eefde met een tweede sluiskolk. Hierdoor kunnen meer schepen de sluis passeren en krijgt de regio een economische impuls. Sluis Eefde is aangenomen door L2T EPC, een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. Het project is gereed in 2020.

Voor meer informatie, lees het artikel ‘Nederland, sluizenland’ van Cement.

Dit bericht is geplaatst op 19 maart 2018

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws