Home / Welke rol kan de ingenieur spelen bij de behoeften die spelen op het gebied van Klimaatadaptatie?

Welke rol kan de ingenieur spelen bij de behoeften die spelen op het gebied van Klimaatadaptatie?

Branchevereniging NL Ingenieurs is onder leiding van de nieuwe directeur Jacolien Eijer bezig met een transitie. Er zijn diverse commissies binnen de vereniging over kennisgebieden, maar deze sluiten niet meer echt aan op de vraag vanuit de markt. Daarnaast ziet de vereniging een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om het imago van de ingenieur te verbeteren en te zorgen voor meer aanwas. Om aan te sluiten op de marktvraag heeft NL Ingenieurs vier thema’s gemarkeerd: energietransitie, circulair bouwen, mobiliteit en klimaatadaptie. Rondom deze thema’s worden geen commissies gevormd, maar communities. Iedere community heeft zijn eigen boegbeelden en voor “Klimaatadaptatie” is Roelf Bollen van LievenseCSO geselecteerd als een van de boegbeelden.

Op 12 april was een eerste opstartsessie, opengesteld voor alle leden van NL Ingenieurs. Roelf Bollen, Senior Stedenbouwkundige bij LievenseCSO: “Ongeveer 20 mensen zijn op de open oproep afgekomen om mee te praten over het thema Klimaatadaptatie. Ik ben als stedenbouwkundig ingenieur wel een beetje een vreemde eend in de bijt, in deze voor een groot deel zeer technische ingenieurswereld. Dat is ook één van de redenen waarom ik als één van de boegbeelden ben gekozen door NL Ingenieurs. In mijn rol als stedenbouwkundige ben ik ook een verbinder. Ik kan wat toevoegen in de inhoud maar ook mensen bijeenbrengen in deze community.”

Roelf was aangedragen door twee collega’s bij NL Ingenieurs, op de open oproep die de branchevereniging deed naar boegbeelden. Zij moest hiervoor een sollicitatieprocedure doorlopen, waarbij ze samen met drie anderen werd verkozen uit ongeveer 20 kandidaten. Naast Roelf zijn David van Raalten (Arcadis), Mathijs van Vliet (Movares) en Alex Hekman (Sweco) geselecteerd als boegbeelden. Samen met programmamanager Brigitte Vergouw gaan zij vormgeven aan de community klimaatadaptatie, een thema dat een ‘hot topic’ is in de markt.

Waar is behoefte aan?

Tijdens de opstartsessie op 12 april in Utrecht werd aan de leden gevraagd waar behoefte aan is met betrekking tot het thema Klimaatadaptatie.
Roelf: “In deze sessie kon ik meteen een goede bijdrage leveren. Er ontstond direct discussie over definities, terwijl we het moesten hebben over de inhoud en niet de terminologie. Ook als boegbeelden zijn wij nog zoekende over wat onze rol precies gaat zijn. We moeten de community en haar rol nog goed definiëren. We willen geen lesgeven op gebied van klimaatadaptatie, maar een podium creëren en gesprekspartner zijn.”

De rol van LievenseCSO

In de persoon van Roelf Bollen is LievenseCSO gevraagd om deel te nemen binnen deze community. “Wij hebben op stedelijk gebied en bouw echt wat te bieden, met onze ervaring in stedenbouwkunde, omgevingsmanagement en bouwconstructies. Én we hebben een sterke link met water, wij zijn in staat om een goede brug te maken tussen stedelijk gebied en buitengebied. In deze randzones komen deze disciplines elkaar tegen. De randzone van een buitengebied kan bijvoorbeeld als buffer dienen voor wateropvang vanuit het stedelijk gebied.”

Het vervolg

De community Klimaatadaptatie moet haar rol zoals gezegd nog goed definiëren. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt door de vier boegbeelden. In september/oktober wordt er een ambassadeursdag georganiseerd, waar ook de leden van NL Ingenieurs weer voor worden uitgenodigd. Houd dus de site van NL Ingenieurs in de gaten voor meer informatie!

Dit bericht is geplaatst op 30 april 2018

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws