Energie

De energiewereld is in beweging. De transitie naar een duurzame energievoorziening is onomkeerbaar. Wij begeleiden onze klanten in de transitie naar duurzaamheid. Dit doen wij door middel van engineering, consultancy en advies.

Hoog- en middenspanning

Wij maken basis- en detailontwerpen voor primaire, secundaire en civiele installaties voor hoog- en middenspanningsstations en hoogspanningslijnen. Ook ondersteunen we bij de bouw, de beoordeling van de resterende levensduur (RLA’s) en upgrades van bovengrondse elektriciteitslijnen. Uniek zijn onze in-house ontwikkelde softwaretools, specifiek voor de hoogspanningssector. Wij zijn specialist op het gebied van EMC-berekeningen.

Duurzame energie

De energietransitie brengt nieuwe kansen met zich mee. Naast het toenemend aantal investeringen in warmteleidingen zien we nu ook ontwikkelingen in CO2 en (groene) waterstofleidingen. We werken mee aan het realiseren van grootschalige zonnesystemen en windparken en het inpassen hiervan in het energiesysteem, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Uitgangspunt hierbij is een leefbaar, comfortabel gebouw met een laag energiegebruik, hoge inzet aan duurzame energie en aandacht voor materiaalkeuze. Met ingang van 1 januari 2021 moeten nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen immers (bijna) energieneutraal (BENG) worden opgeleverd en dienen ze bij oplevering te worden voorzien van een energielabel nieuwbouw. Ook bestaande woningen, utiliteitsgebouwen en bedrijfspanden behoren de komende jaren te worden verduurzaamd. Warmtevisies van gemeenten, die uiterlijk eind 2021 gereed moeten zijn, geven aan wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Onze gecertificeerde energieadviseurs kunnen het besparingspotentieel en de warmtevraag doorrekenen voor uiteenlopende verduurzamingsscenario’s en doorvertalen wat dit technisch betekent voor woningen en gebouwen.

Leidingen

Al 60 jaar ontwikkelen en beheren wij buisleidingen in Nederland en België. Ongeacht het te transporteren medium en/of de druk. Experts vanuit verschillende disciplines werken nauw met elkaar samen aan integrale oplossingen. Interessant vraagstuk is hoe de ondergrondse infrastructuur zo effectief, efficiënt en veilig mogelijk wordt ingericht voor toekomstige voorzieningen. Daarbij moet rekening worden gehouden met een overgangsperiode waarin traditionele en nieuwe energie alsook watervoorzieningen gezamenlijk in de grond aanwezig zijn. We adviseren over hoe we dit passend, beheer(s)baar en betaalbaar houden. Ook voor de aanvoer van grondstoffen en het transport van halffabricaten en eindproducten worden steeds vaker ondergrondse leidingen benut. Dat is in de kern één van de veiligste vervoersmodaliteiten, zolang de regels en wetten op dit gebied strikt worden nageleefd. Bij Lievense I WSP komt alle kennis en ervaring van ondergrondse infrastructuren samen.

Waarom Lievense I WSP?

Door de duurzaamheidsopgave, bijvoorbeeld omtrent energetische duurzaamheid en de omgevingswet, worden ruimtes, wijken en gebouwen steeds complexer. Dit vraagt om een conceptuele en integrale aanpak van planvoorbereiding en ontwerp. Bij ons vind je alle expertises onder één dak. Dit bestrijkt een breed terrein van risicobeheersing, onderhoud en omgang met regelgeving. Daarnaast onderhouden wij intensieve contacten met alle stakeholders.

Wanneer Lievense I WSP?

Onze experts hebben ruime kennis van en ervaring met integraal en continuerend adviseren, vanaf het begin tot het eind van een traject, met daarbij continu oog voor eventuele veranderingen in de randvoorwaarden.

Onze expertise

  • Hoogspanningsstations, -lijnen & -kabels
  • Beïnvloedingsberekeningen
  • RIVM-magneetveldberekeningen
  • Telecom-/antenne-opstelpunten
  • Transportleidingen en leidingsystemen
  • Olie & Gas
  • Industriële gassen

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws