Home / Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor van Hoogheemraadschap van Delfland.

Het doel van dit programma is een versnelling in het realiseren van de ecologische KRW-doelstellingen in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland. De programmatische aanpak zorgt voor overzicht en maakt duidelijk wat wel en niet werkt. Binnen het programma werkt een toegewijd team met medewerkers van Hoogheemraadschap van Delfland en Lievense – WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte samen aan het realiseren van de KRW-doelen.

Het programma loopt inmiddels ruim 3 jaar. De inzet van het consortium is dit voorjaar met 1 jaar verlengd.

Wat is er al bereikt?

Er is inzicht verkregen in welke maatregelen op welke locaties het meest effectief zijn om de doelen te bereiken en de voorbereiding en realisatie van maatregelen zijn gestroomlijnd en versneld. Daarbij heeft een omschakeling plaatsgevonden van het aanleggen van natte ecologische zones naar een combinatie van maatregelen, waaronder de aanleg van aanpassingen in het maaibeheer, vispaaiplaatsen, drijvende oevers en natte ecologische zones. Er is een breed draagvlak gecreëerd binnen en buiten Delfland voor het belang van de ecologische waterkwaliteit.

Zie ook: Omgevingsmanagement KRW-maatregelen

Dit bericht is geplaatst op 27 juli 2020

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws